ÓVODAI REGISZTRÁCIÓ

Tisztelt Szülők!

A koronavírus miatt kialakult járványügyi helyzetre tekintettel

a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai regisztrációra online formában nyílik lehetőség

2020. március 25. – április 5. között

https://bekescsaba.hu/ovodai-online-regisztracio oldalon.

 

A regisztrációval kapcsolatos kérdés esetén Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Oktatási, Közművelődési és Sport Osztálya az alábbi telefonszámon nyújt tájékoztatást: 66/886-752

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Békéscsabán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2021. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2020/2021. nevelési év során (2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig) megkezdhesse. A 2,5 éves kort betöltő gyermekek felvételére szabad férőhely esetén van lehetőség.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján a kijelölt óvoda köteles felvenni az óvodaköteles gyermeket.

Az óvodák a számukra előírt kötelező felvétel biztosításán túl jelentkező igényeket a szabad férőhelyek függvényében teljesíthetik. A felvételről, valamint az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt és legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napon értesíti a szülőt.

FONTOS! A kitöltött óvodai jelentkezési lap leadása nem jelenti egyben a választott óvodába történő felvételt is. Ezen jelentkezési adatlap kitöltése nem helyettesíti a 2020. május 11-én, 12-én történő óvodai beiratkozást!

Egy gyermek részére csak egy jelentkezési lap tölthető ki.

Az adatlapokon a valós helyzetnek megfelelő adatokat kell közölni, amelyek a kapcsolatos dokumentumokban, okmányokban szereplő adatokkal megegyezők. Az adatok valódiságáért az adatlapot kitöltő szülő felelős. A valóságnak nem megfelelő adatok közlése jogi következményeket von maga után.