ÓVODAI JELENTKEZÉS ÉS BEIRATÁS 2020/21-ES NEVELÉSI ÉVRE

KÖZLEMÉNY VESZÉLYHELYZETRE TEKINTETTEL

A 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉS ÉS BEIRATÁS

KÜLÖNLEGES RENDJÉRŐL

On-line regisztráció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a koronavírus miatt kialakult járványügyi helyzetre tekintettel kidolgozta a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai regisztráció online formában történő eljárását, amelyre 2020. április 5. napig volt lehetőség.

Regisztráció pótlása

Az a szülő, aki nem élt az online regisztráció lehetőségével, az 2020. április 17-ig e-mailben vagy telefonon jelezheti a kötelező felvételt biztosító körzetes óvoda/választott óvoda vezetőjének jelentkezési szándékát.

A 2020. május 11-12. napokra meghirdetett óvodai beiratkozás elmarad.

Az óvoda felvételi körzetébe tartozó gyermek beiratkozása

Az EMMI határozat alapján az óvodavezető 2020. április 21-ig dönt az óvodaköteles gyermekek (akik 2020. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik) óvodai felvételéről, abban az esetben, ha a gyermeket a kötelező felvételt biztosító körzetes óvoda veszi fel. Ekkor külön beiratkozásra nem kerül sor, a gyermeket az óvoda hivatalból felveszi és a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

Az óvodai körzetbe nem tartozó gyermek beiratkozása

Abban az esetben, ha az előzetes online regisztráció vagy szülői jelzés alapján, a szabad férőhelyek függvényében, a gyermeket nem a kötelező felvételt biztosító körzetes óvoda veszi fel, akkor erről az óvodavezető 2020. április 30-ig hoz döntést, és ebben az esetben a beiratkozásra is sor kerül. Az óvoda a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratozási beosztást készít, és erről az érintett szülőket egyénileg értesíti.

Külföldön élők bejelentése

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a külföldön élők vagy kiköltözők esetében, akiknek gyermeke nem kezdi meg Magyarországon a kötelező óvodai nevelést, azoknak a hatályos jogszabályok értelmében az Oktatási Hivatal részére kell a szükséges bejelentést online formában megtenni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a  https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese  oldalon.

A fenti eljárás a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján került módosításra.