Csoportjaink

Szigligeti Utcai Óvoda csoportjai


Cica csoport

“A gyerek nem buta, csak kicsi.

Szívesen tanul – ha türelmesen magyaráznak neki.

Szívesen másol – ha példát mutatnak neki.

Képes kihozni magából a benne rejlő legjobbat,

ha támogatják, bíztatják, dícsérik.”

Szép, esztétikus csoportba várjuk a “kiscicákat”. Kiemelt szerepet kap mindennapjainkban a vizuális és a mozgásos tevékenység. Igyekszünk tartalmas, élményt szerző perceket szerezni a hozzánk járó gyermekeknek. Vidáman, jó hangulatban telnek napjaink. Rengeteg városi és szabadtéri programon igyekszünk részt venni, hogy minél több együttes élményt biztosítsunk a gyermekek számára. Velük együtt várjuk a uszodás perceket, ahol együtt lubickolhatunk az óvoda medencéjében.

” A gyerekek nem kifestőkönyvek. Nem színezheted ki őket a kedvenc szineiddel.”


Gál Enikő, Szilágyi-Kovács Kitti, Bús ErikaKatica csoport

Jellemző ránk a jó hangulat, a humor, így csoportunkban a gyermekek felszabadultak, jól érzik magukat. Csoportszobánk tágas, játékokkal jól felszerelt, így minden kisgyerek megtalálja a saját érdeklődésének és fejlettségi szintjének való elfoglaltságot. Sokat barkácsolunk, rajzolunk, festünk, nem múlik el egy nap sem mese nélkül. Az éneklés, a zenehallgatás, a körjáték kiemelt szerepet kap mindennapjainkban. Fontosnak tartjuk a természet szeretetére, védelmére való nevelést, illetve a gyerekek testi és lelki egészségének megőrzését. Fő célunk, hogy a gyermeki ismeretszerzés, személyiségfejlesztés ne iskolás módon és módszerekkel valósuljon meg, hanem játékosan, tapasztalati úton, az óvodás gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva.

Csoportunkat azoknak ajánljuk, akik nem felejtették el, hogy ennek az életkornak a legfontosabb alkotóeleme a játék, ami ezernyi lehetőséget teremt a környezettel való ismerkedésre, tapasztalatszerzésre.


Rotyisné Dehelán Ildikó, Molnárné Buj Anita, Husvéth AndreaManó csoport

A Szigligeti Óvodának van egy Manó csoportja, ahol a gyerekek élete derűs, játékos, kedves, borús, vidám, barátkozó, haragos, halk, nevetős, hangos, vagyis sokfélék vagyunk, de mi összetartozunk. Az a legfontosabb, hogy szeretünk itt, és együtt lenni! Sokat beszélgetünk, gyakran elmeséljük, ami az eszünkbe jut, ami velünk történt. Néha többen is szeretnénk egyszerre mesélni, de ilyenkor várni kell egy kicsit. Nagyon szeretünk építeni, mesét hallgatni, autózni, legózni, főzni, énekelni, tornázni, babázni- hisz itt annyi mindent lehet játszani! Eseménydúsan telnek napjaink. Célunk, hogy a hozzánk járó gyerekeket nyugodt, derűs légkörben, egyéniségüket tiszteletben tartva a családdal együtt neveljük.


László Lászlóné, Domokos-Kulcsár Tímea, Latyák JánosnéNyuszi csoport

A nyuszi csoportra az összetartozás, az érzelmi kötődés mellett egy összeszokott, vidám csoportlégkör jellemző. Kedvenc elfoglaltságunk a babakonyhai sütés-főzés, építőjátékok, barkácsolás. Minden nap mesélünk, különböző kézműves technikák (agyagozás, gyurmázás, festés, hajtogatás, vágás) megismerésére, szabad fantáziájuk vezérelte rajzolásra adunk lehetőséget. Sokat énekelünk, körjátékozunk. Rövid sétákat teszünk a környező játszóterekre, így ismerkedünk saját környezetünkkel, a minket körülvevő világgal. Csoportunkban játékon és mozgáson alapuló fejlesztés valósul meg, ami véleményünk szerint az óvodás gyermekek életkorának megfelelő egyedüli fejlesztési mód.

Varga Lászlóné, Baksainé Pauló Judit, Kovács ErikaŐzike csoport

„Csináljon bármit (a gyermek), ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi csak játszik. De mi tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű, tevékeny ember váljék belőle.”
(Varga Domokos)

Nagyon szeretünk a gyerekek közt lenni! Annak örülünk leginkább, ha látjuk őket mosolyogva érkezni, egymáshoz szaladva játékba feledkezni. Jó érzés a bizalmukat elnyerni, élvezni; – a napi „apró-cseprő” dolgokban a szülőkkel közös nevezőre jutni. Igazi, nagy, egymásra figyelő, befogadó közösségben nevelődünk, játszunk, alkotunk, nagyokat énekelünk, verselünk, mesélünk, bábozunk… Napjainkat változatos mozgáslehetőségekkel tarkítjuk.

Rendszeresen, szép eredményekkel veszünk részt a városi sport rendezvényeken, valamint a néptáncos bemutatókon.

Szeretettel várjuk vissza „iskolásainkat” egy kis pihentető játszásra, iskolás élmények megosztására.


Fekete-Szabó Róbertné, Nagyné Lestyán Éva Edit, Csík MagdolnaPillangó csoport

„A gyerek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.”

A mi csoportunkba azonos életkorú gyermekek járnak. Jellemző ránk az összetartozás. Fontosnak tartjuk a családias, jó hangulat, nyugodt légkör biztosítását. Az esztétikus környezet megteremtését. Kiemelt szerepet kap nálunk a mozgás és a vizuális tevékenység. Figyelünk arra, hogy a gyermekeknek minden nap legyen lehetőségük alkotni. Szeretünk sétálni, kirándulni, különböző szabadtéri programokon részt venni. Célunk, hogy következetesen, önállóságra neveljük őket.

A mi mottónk: „Minden nap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy keveset!”

Arra törekszünk, hogy a kis Pilléink az óvodából biztos, töretlen szárnyakkal repülhessenek tovább az iskolába!


Balog Krisztina, Szatmáriné Balogh Éva, Kanász Ildikó

Alkalmazotti közösség

Kazinczy-lakótelepi óvoda csoportjai


Micimackó csoport

Hajolj felém, tanulj meg
Engem.
Próbáld meghallani csepp hangomat,
hogy rám ismerj.

(Szabó Magda)


Vegyes csoport vagyunk. A családi nevelést kiegészítve, derűs, biztonságot adó, elfogadó, szeretetteljes légkör kialakítására törekszünk. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a gyermekek megtalálják a mindennapok boldogságát, örömteli játékaik, változatos tevékenységeik során és átéljék a választás, kísérletezés, döntés szabadságát. A világ felfedezésében sokféle élmény, tapasztalat szerzésére adunk lehetőséget, melyek engedik a gyermekeket rácsodálkozni, elmélyülni. Az életkorok különbözősége pozitív módon fejleszti a csoportba járó gyermekek szociális tulajdonságait. Nevelésünk alapja a hiteles kommunikáció, a pozitívumok kiemelése, ezekre építés. Mindig szem előtt tartjuk, hogy mintaként szolgálunk az általunk nevelt gyermekeknek.


Mindig jusson idő:
Nevetni
, mert
Ez a lélek legszebb zenéje.
Olvasni, mert
Ez a bölcsesség alapköve.
Dolgozni, mert
Ez a siker ára.
Játszani, mert
Ez az örök ifjúság titka.
Szeretetet adni, mert
Gyógyítja az embert,
Azt is, aki adja és azt is, aki kapja.
Egy pillanatnyi mosolyra, mert
Ez az arc legszebb ékszere.
És néhány kedves szóra, mert
Ezzel egymás számára
Könnyebbé tehetjük az életet.


Szpin Szilvia, Kónyáné Kovács Mária, Bondár JánosnéMéhecske csoport

“Engem ne emeljen a magasba senki,

ha nem tud addig tartani,

míg tényleg megnövök.

Guggoljon ide mellém,

ki nem csak hallani,

de érteni akar,

hogy közel legyen a szívdobogásunk.”

(Birtalan Ferenc)

Csoportunkba vegyes életkorú gyermekek járnak. Arra törekszünk, hogy oldott, derűs, érzelmi biztonságot adó légkör vegye őket körül a mindennapokban, szeressenek óvodába járni, jól érezzék magukat.

Legfontosabb tevékenységünk a játék, mi ötleteinkkel, a feltételek megteremtésével segítjük, bátorítjuk őket. Gyermekeink érdeklődésére, kíváncsiságára alapozva biztosítjuk számukra a lehetőséget a tapasztalatszerzésre. Fontosnak tartjuk, hogy a különböző tevékenységek örömet jelentsenek számukra. Minden nap mesélünk, versekkel, mondókákkal, dalosjátékokkal ismerkedünk, sokat mozgunk, tornázunk. Szeretünk együtt játszani, mindent kipróbálni, megfogni, nézni, hallgatni, alkotni, utánozni azt, amit érdemes, a természetben lenni, jókat beszélgetni, EGYMÁSRA ODAFIGYELNI!


Tóthné Papp Krisztina, Szamosiné Dorner Katalin, Turcsán Andrásné  Katica csoport

Csoportunkat a családias, nyugodt légkör jellemzi. Legfontosabb számunkra, hogy gyermekeink jól érezzék magukat az oviban, szívesen jöjjenek reggelente. Szüleik pedig biztonságban, szerető, gondoskodó kezek között tudhassák csemetéiket.

“Milyen bohó a gyermek! S micsoda érzékeny a lelke minden változás iránt! Az ő lelkük olyan, mint valami finom kis gép, amely erős munkára nem való, de minden csekélységre megperdülnek a kerekei. Nekik merőben más a világuk, mint a miénk. A mi nagy dolgaink nekik semmiségek, és amik nekünk semmiségek, azok nekik a nagy valamik. A gyermek kacag olyanokon, amiken mi nem is mosolygunk, és sír olyanokon, amiken mi a homlokunkat se ráncoljuk. Egy tintacsepp, egy cserebogár, egy botlás, idegen öltözet: nevet rajta. És sír, ha a tolla elgörbül, ha csúfolják, ha aggódik, ha fázik. Aztán ha sírás közben valami kellemesen hat rá – akkor a könnyein át mosolyog.”

Gárdonyi Géza

Fontosak a napi, heti és éves ritmusok. Az évszakok és ünnepek  hangulatát, változását nagy izgalommal várják mindig a gyerekek, ennek megfelelően változik a csoportszoba dekorációja .  A gyerekek a legkülönbözőbb természetes formákkal, színekkel, anyagokkal vannak körülvéve (fa, gyapjú, méhviasz, kő, termések). A művészi tevékenységek (pl. vizes festés, méhviaszgyúrás, mézeskalács készítés) szabad teret engednek a gyerekek alkotó fantáziájának. Érdekes és különleges kézműves tevékenységek (szövés, fonás, körmöcskézés, stb.), gazdagítják a gyermekek mindennapjait. Nem múlhat el nap mese, vers, anyanyelvi játék nélkül. Foglalkozásainkat komplexen, minden foglalkozási terület ismeretanyagát beépítve, tapasztalatszerzéssel egybekötve, játékos formában, játékba ágyazva szervezzük. Biztosítjuk, hogy gyermekeink eleget mozoghassanak a szabadban. Változatos mozgásformákat próbálhassanak ki (gyermektánc), a rendszeres testnevelés foglalkozás keretein belül és a levegőzés alkalmával.

A sétákon és kirándulásokon átélt élményeket és tapasztalatokat a gyermekek újra élik, és felhasználják a délelőtti játéktevékenységekben. Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra való szoktatást is, rengeteg gyümölcsöt, zöldséget és teát fogyasztanak a gyerekek.  A csoportba egykorú gyermekek járnak . A  legteljesebb mértékben alkalmazkodunk a gyermekek fejlődési szakaszaihoz, azért hogy  minden kis “katica” vidáman, bátran, ügyesen “repüljön” majd az iskolába.


Csernókné Kulcsár Katalin, Papp Bernadett, Brecska MáriaTulipán csoport

Csoportunkba azonos életkorú gyerekek járnak. Időnk legnagyobb részét az önfeledt játék tölti ki, az elkészült alkotásokat megőrizzük, hogy a gyerekek délután büszkén mutathassák meg szüleiknek. A legkisebbeket népi mondókákkal, versekkel szórakoztatjuk, amit hamarosan velünk együtt mondogatnak. Ezek tartalma gyakran az évszakhoz, vagy az adott időszakhoz, néphagyományhoz kapcsolódnak. A mindennapi mesét gondosan válogatjuk, állatmesék, óvodásokról szóló mesék, és népmesék a legkedveltebbek a gyerekek körében. Jól felszerelt tornaszobánkban és az udvaron biztosítjuk a gyerekeknek a változatos mozgáslehetőséget és a közös játékot.

Mottónk:

„ Nincs nagyszerűbb dolog annál

amikor a kisgyerek issza minden

egyes szavát a mesélőnek, és képzelete

elindul abba a csodás világba, amit együtt teremtett meg azzal,

akinek a meséjét hallgatja „

/Lázár Ervin/


Lipták-Priskin Renáta Márta, Zsóriné Nagy Mónika, Tyukodi GabriellaPillangó csoport

Hozzánk vegyes életkorú gyerekek járnak 3-4-5-6 évesek. Mindennapjainkat sok-sok játékkal töltjük és közben okosodunk, ügyesedünk, ismereteket szerzünk. Minderre lehetőségünk nyílik babázás, sütés, főzés, építkezés, szerelés, vonatozás közben. Tevékenységeink során megismerkedünk sok új dallal, verssel, új eszközökkel, anyagokkal, és az alkotási lehetőséggel. Örömmel veszünk részt rajzpályázatokon, és a városi rendezvényeken szereplésekkel mosolyt varázsolunk a vendégek arcára. Folyamatosan megújuló dekorációinkkal színesítjük csoportszobánkat, hogy belépve mindenki jól érezze magát nálunk. Fontos az egészségünk, hetenként gyümölcs- és zöldségnapot tartunk, valamint sokat tartózkodunk a friss levegőn, tágas, jól felszerelt udvarunkon. Minden tevékenységünket a vidámság és a jó hangulat jellemzi. Példamutatás, illedelmes viselkedésünk minta a fiatalabb társaink számára. Sokat segítünk egymásnak, a felnőtteknek. A csoporton belüli hagyományokkal (névnapokkal, születésnapokkal, egyéb hagyományőrző programokkal) erősítjük kis közösségünket.


Futakiné Krista Annamária, Nagy Gézáné, Melis Györgyné

Süni csoport 

A nevünkkel ellentétben nem vagyunk ám szúrósak, szeretjük, ha megsimogatnak. Mindennapjaink változatosan telnek: gyakran elsétálunk a közeli játszóterekre, megcsodáljuk a nyüzsgést a vasútállomáson, tapasztalatokat gyűjtünk a piaci vásárlás körülményeiről, de kiállításokra és hangversenyekre is szeretünk járni. Az óvoda tágas udvarán is szívesen töltjük az időt: futóbiciklizünk, motorozunk, futkározunk, ismerkedünk a madarakkal, növényekkel, bogárkákkal. A csoportszobában együtt töltött időt is élvezzük: nagyokat játszunk, kézműveskedünk, körjátékozunk, bábozunk.


Vandlik Julianna, Csikós Ildikó, Dobóné Bohus-M. Katalin