Kezdőlap

Az intézmény mindkét épülete a belvárosban található, fizikailag közel egymáshoz. A belvárosi elhelyezkedés ideális, a közelségük miatt azonos a családok lakókörnyezete. Óvodásaink közül sok a lakótelepi gyermek, kisebb részük kertes, illetve társas házban él. A lakótelepi életforma gyors életritmust diktál a családoknak, jellemző a természetes környezettől való elszigetelődés, mindezek meghatározzák a gyermekek identitását.. Viszonylagos állandóság tapasztalható a gyermekek összetételében és neveltségi szintjében.

Óvodáink bemutatása: 

Szigligeti Utcai Óvoda (Székhely óvoda)

 

A Szigligeti Utcai óvodát 1974-ban adták át a gyermekek és szüleik számára. Az intézmény 2011-ben került integrálásra a Kazinczy-lakótelepi Óvodával, így azóta egységes intézményként működik Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda néven.

A kétszintes épületben, a hat csoportban 150 gyermek elhelyezésére van mód. A csoportszobák nagysága lehetőséget ad széles játékterek és egyéb óvodai tevékenységekhez kapcsolódó kuckók kialakítására. A tágas ablakok természetes világosságot adnak és szép kilátást biztosítanak az óvoda egyik udvarára és az ott magasodó platánfákra. A csoportszobák dekorációja követi az évszakok változásait és az azokhoz kapcsolódó ünnepeket, téma feldolgozásokat, ezzel teremtve barátságos, esztétikus környezetet.

A csoportok jelenleg heterogén összetételűek, a szülők a nyílt napon szerzett tapasztalataik alapján választhatnak közülük.  A nevelő-oktató munkát 12 óvodapedagógus látja el. Ahhoz, hogy megfeleljenek a szülők és a társadalom elvárásainak folyamatos szakmai megújulásra törekszenek. Nevelőmunkában segítőtársak a szakképzett dajka nénik, akik a gondozási teendőkben, az egészséges életvitelre nevelésben és a szokások rögzítésében hatékonyan együttműködnek a pedagógusokkal. A gyerekek nevelésének alapja az elfogadás, a szeretetteljes odafordulás, a gyermekek személyiségének, képességeinek kibontakoztatása.

Az óvodai élet szervezésében legnagyobb hangsúlyt a játék kapja, hiszen az a gyermek legfontosabb tevékenysége, életformája. Ezért óvodánk fontos alapelve, hogy biztosítsa a gyermekek számára az érzelmi alapú élményeket, hogy egyéni vágyaik és ötleteik kibontakozhassanak a játéklehetőségekben. Tevékenységeinket mindig egy-egy téma köré csoportosítva tervezzük akár két-három hetes lebontásban, így segítve azt, hogy a gyerekek minél több élményen keresztül szerezzenek tapasztalatokat. Ezzel biztosítjuk, hogy a gyerekek többcsatornás megerősítésen keresztül bővítsék egyéni képességeikhez mérten ismereteiket.

A gyerekek mozgásának fejlesztése egyrészt a tornaszobában, másrészt az óvodát körülölelő két, 2018-ban új játékeszközökkel bővített udvaron valósítjuk meg. Az óvoda páratlan kincse, az országos szinten is kivételes uszoda, amely ugyan 2013-ban bezárta kapuit, de a felújítás várhatóan a 2018/2019-es nevelési évben elkezdődik. A felújított uszodában a gyerekek vízhez szoktatására, vízbiztonságának megszerzésére az óvodapedagógusok heti rendszerességgel terveznek majd játékokat. A nagycsoportos gyerekekkel pedig már most szakképzett úszásoktató foglalkozik meghatározott időkeretben más helyszínen. A sport, és mozgáskultúra fejlődését szolgálja ezen kívül az Ovi foci, a labdajátékok program beépítése a mindennapokban, valamint a „Mozgáskotta” elnevezésű fejlesztő program.

Óvodánkban képzett pedagógusok vezetésével néptánc foglalkozások is megvalósulnak hetente egy alkalommal a nagycsoportosok részvételével, így a néptánc kultúrájának közvetítése beépül az óvodai tevékenységek rendszerébe.

A Szigligeti Utcai Óvodában kiemelt feladatnak tartjuk a gyerekek környezettudatos személyiséggé formálását. Tapasztalataink szerint, csak a megfelelő időben elkezdett környezeti nevelés által válhat a gyerekekből környezeti problémákra odafigyelő felnőtt. A környezet megismerésére, megszerettetésére és védelmére nevelés hosszú folyamat. Céljaink megvalósulása érdekében jött létre a „Zöldítő lépések” munkacsoport, amely havonta változatos, játékos és motiváló tevékenységeket, programokat tervez csoport- és óvodai szinten is. Minden csoportnak van kis kertje, melynek művelése a gyerekek és szülők aktív részvételével valósul meg. 2019-ben elnyertük a “Madárbarát Óvoda” címet, hosszú távú törekvésünk a „Zöld Óvoda” cím elnyerése.

Baglyocska tehetségműhelyünk is a természetismereti neveléshez kapcsolódik, a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák kialakítására, fejlesztésére irányul, megfigyelés és tevékenykedtetés által.

Kiemelten figyelünk az egészséges életmód megalapozására, ezért hagyományos esemény az óvodánkban a „Makk Marci nap” program sorozat.

„Óvodánkért” Alapítvány – segíti az óvodában a hagyományos ünnepek és programok megvalósítását: Őszi kavalkád, „Öko” napok, Márton-napi felvonulás, Adventi készülődés, Farsang, Tapsi-hapsi napok, Juniális és kirándulások. 

Kazinczy-lakótelepi Óvoda (Telephely óvoda 

A Kazinczy-lakótelepi Óvodát 1965-ben adták át a gyermekek számára. Akkor még 6 csoportszobával és tornaterem nélkül működött az intézmény. A Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda, Tábor utcai telephelye 2011 augusztusa óta működik integrált óvodaként, amelyben férőhelyek száma 150 fő.

Az óvodában működő „Kazinczy Ovisokért” Alapítvány kezdeményezésére, egy nagyobb horderejű összefogásnak köszönhetően tornateremmel is gazdagodott. Csoportszobáink világosak, tágasak, hiszen alapvető fontosságú a gyermekek élmény gazdag játékára, tevékenykedésre lehetőséget adó környezet megteremtése. Az óvoda épületének tetőszerkezete 2016-ban felújításra került. Az épületnek tágas udvara van, hatalmas platánokkal, diófával, ahol a gyermekek kedvük és igényeik szerint tölthetik idejüket.

A Fenntartó sikeres pályázatának köszönhetően 2017-ben az óvoda jelentős összeget nyert el egy TOP pályázat keretében, mely minőségi felújítást jelentett az egész épület állagára.

Csoportjaink változó összetételűek, 3 heterogén életkorú és 3 homogén csoport található, ahol 12 jól képzett óvodapedagógus gondoskodik a gyerekekről a legjobb tudása szerint. A pedagógusok munkáját segítik a dajka nénik, pedagógiai asszisztensek. A családias, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkört közvetítünk pedagógiánkkal, legfontosabb számunkra a gyermek tisztelete, elfogadása, képességeinek kibontakoztatása. Fontosak a napi, heti és éves ritmusok. Az évszakok és ünnepek hangulatát, változását nagy izgalommal várják mindig a gyermekek, ennek megfelelően változik a csoportszoba dekorációja is. Kiemelt helyet foglal el programunkban az alapfeladatok mellett a népi kultúra közvetítése. Nem múlhat el nap mese, vers, anyanyelvi játék nélkül. Foglalkozásokat komplexen, minden foglalkozási terület ismeretanyagát beépítve, tapasztalatszerzéssel egybekötve, játékos formában, játékba ágyazva szervezzük. Biztosítjuk, hogy gyermekeink eleget mozoghassanak a szabadban. Változatos mozgásformákat próbálhassanak ki (gyermektánc, játékos torna), a rendszeres testnevelés foglalkozás keretein belül és a levegőzés alkalmával.

Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra való szoktatást is, rengeteg gyümölcsöt, zöldséget és teát fogyasztanak a gyerekek egész éven át.

Rajzpályázatokon rendszeresen részt veszünk. Helyben biztosított a logopédiai és komplex gyógypedagógiai fejlesztés. A jól felszerelt tornatermünk a mozgásos fejlesztéseknek, foglalkozásoknak is megfelelő  (SZIT, TSMT) helyszínt biztosít.

Az óvodában működő Kincskereső munkaközösség elsődleges célja, hogy a helyi pedagógiai program szellemében ápolja a népi, nemzeti hagyományokat, formálja a közösségi szemléletet és személyiségeket. A tanév első alkalmával Szent Mihály-napi táncos mulatságon vehetnek részt a gyermekek, majd Szent Márton- nap alkalmával ünnepelhet együtt az óvoda közössége. Télen az Adventi ünnepkör ad lehetőséget számunkra az ünnepi ráhangolódásra, várakozás közös megélésére, a hagyománnyá vált bábdarabbal és kézművesházzal, ahová a családokat is invitáljuk. Tavasszal Húsvéti hagyományok ápolásával kapcsolatos tevékenységek, mozgásos játékok, népi hagyományok megismerése segítette az ünnepi várakozást, alkotó játszóház keretében. A Szent György-nap alkalmával természetjáró barkácsolásra, kirándulásra hívjuk az óvoda minden csoportját, ahol sárkányt eregethetünk. Az év során segítséget nyújt még a munkaközösség a Mikulás ünnep, Farsang és a Családi nap szervezésében is.


Bemutatkozás-Logó


Mindannyian arra törekszünk, hogy gyermekeink családias, szeretetteljes légkörben, egészséges óvodai környezetben, magas szakmai kultúrával rendelkező óvodapedagógusok „szárnyai” alatt nevelkedjenek!