Aktuális

ÓVODAI JELENTKEZÉS ÉS BEIRATÁS 2020/21-ES NEVELÉSI ÉVRE

KÖZLEMÉNY VESZÉLYHELYZETRE TEKINTETTEL

A 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI JELENTKEZÉS ÉS BEIRATÁS

KÜLÖNLEGES RENDJÉRŐL

On-line regisztráció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a koronavírus miatt kialakult járványügyi helyzetre tekintettel kidolgozta a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai regisztráció online formában történő eljárását, amelyre 2020. április 5. napig volt lehetőség.

Regisztráció pótlása

Az a szülő, aki nem élt az online regisztráció lehetőségével, az 2020. április 17-ig e-mailben vagy telefonon jelezheti a kötelező felvételt biztosító körzetes óvoda/választott óvoda vezetőjének jelentkezési szándékát.

A 2020. május 11-12. napokra meghirdetett óvodai beiratkozás elmarad.

Az óvoda felvételi körzetébe tartozó gyermek beiratkozása

Az EMMI határozat alapján az óvodavezető 2020. április 21-ig dönt az óvodaköteles gyermekek (akik 2020. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltik) óvodai felvételéről, abban az esetben, ha a gyermeket a kötelező felvételt biztosító körzetes óvoda veszi fel. Ekkor külön beiratkozásra nem kerül sor, a gyermeket az óvoda hivatalból felveszi és a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

Az óvodai körzetbe nem tartozó gyermek beiratkozása

Abban az esetben, ha az előzetes online regisztráció vagy szülői jelzés alapján, a szabad férőhelyek függvényében, a gyermeket nem a kötelező felvételt biztosító körzetes óvoda veszi fel, akkor erről az óvodavezető 2020. április 30-ig hoz döntést, és ebben az esetben a beiratkozásra is sor kerül. Az óvoda a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratozási beosztást készít, és erről az érintett szülőket egyénileg értesíti.

Külföldön élők bejelentése

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a külföldön élők vagy kiköltözők esetében, akiknek gyermeke nem kezdi meg Magyarországon a kötelező óvodai nevelést, azoknak a hatályos jogszabályok értelmében az Oktatási Hivatal részére kell a szükséges bejelentést online formában megtenni. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából vagy a  https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese  oldalon.

A fenti eljárás a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján került módosításra.

 

ÓVODAI REGISZTRÁCIÓ

Tisztelt Szülők!

A koronavírus miatt kialakult járványügyi helyzetre tekintettel

a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai regisztrációra online formában nyílik lehetőség

2020. március 25. – április 5. között

https://bekescsaba.hu/ovodai-online-regisztracio oldalon.

 

A regisztrációval kapcsolatos kérdés esetén Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Oktatási, Közművelődési és Sport Osztálya az alábbi telefonszámon nyújt tájékoztatást: 66/886-752

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Békéscsabán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2021. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2020/2021. nevelési év során (2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig) megkezdhesse. A 2,5 éves kort betöltő gyermekek felvételére szabad férőhely esetén van lehetőség.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján a kijelölt óvoda köteles felvenni az óvodaköteles gyermeket.

Az óvodák a számukra előírt kötelező felvétel biztosításán túl jelentkező igényeket a szabad férőhelyek függvényében teljesíthetik. A felvételről, valamint az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt és legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napon értesíti a szülőt.

FONTOS! A kitöltött óvodai jelentkezési lap leadása nem jelenti egyben a választott óvodába történő felvételt is. Ezen jelentkezési adatlap kitöltése nem helyettesíti a 2020. május 11-én, 12-én történő óvodai beiratkozást!

Egy gyermek részére csak egy jelentkezési lap tölthető ki.

Az adatlapokon a valós helyzetnek megfelelő adatokat kell közölni, amelyek a kapcsolatos dokumentumokban, okmányokban szereplő adatokkal megegyezők. Az adatok valódiságáért az adatlapot kitöltő szülő felelős. A valóságnak nem megfelelő adatok közlése jogi következményeket von maga után.