Aktuális

Őszi kavalkád programja a Szigligeti Utcai Óvodában

1.NAP
SZÜRETELÉS
2016. október 18.

BELÉPÉS: 1 fürt szőlővel a kézben.

Kérjük Önöket, hogy ezen a napon minden kisgyerek 1 fürt szőlővel érkezzen az óvodába!

GYÜLEKEZŐ: 9.30-KOR A TORNATEREMBEN
KÖZÖS MESEHALLGATÁS

ÉRDEKES TEVÉKENYSÉGEK

 • A szőlő leszemezése
 • Darálás
 • Préselés

ALKOTÁS

 • Parafa dugóból szőlőfürt kirakása
 • Gyűrt papírból karikák, szőlőlevél, inda ragasztása.
 • Színezők

VERSENYEK, JÁTÉKOK

 • „Szőlővadászat”
 • „Célba dobás” a csősz kalapjába
 • „Ki tud a legnagyobbat fújni”
 • Szőlőszem hordása kanállal, fakanállal
 • Körjátékok játszása

A programok ideje alatt természetesen nem maradhat el a szőlőevés, mustivás.

TÁNCHÁZ
2. NAP
TÖK JÓ NAP
2016. okt. 19.

BELÉPÉS: Aki kedvet érez hozzá, az ezen a napon, otthon elkészített töklámpással, vagy bármilyen más, „tökös alkotással” érkezzen az óvodába!

GYÜLEKEZŐ: 9.30-KOR A TORNATEREMBEN
KÖZÖS MESEHALLGATÁS

ÉRDEKES TEVÉKENYSÉGEK

 • Tökfaragás
 • Töklámpás készítése

ALKOTÁS

 • Tökmagkép készítése
 • Tökforma kirakása sárgaborsóval és lencsével, vagy gyűrt papír mozaikkal.
 • Színező

VERSENYEK, JÁTÉKOK

 • Tökszállítás talicskával
 • Tökhordás fejen, ill. kézben
 • Célba dobás tökszájba
 • Dísztök keresése szalmában
 • Tökvezetés fakanállal
 • Tök-vár építés
 • Tökgurító verseny

A programok ideje alatt természetesen nem maradhat el a sült tök evés.

TÁNCHÁZ
3. NAP
KUKORICÁZOL VELEM?
2016. okt. 20.

GYÜLEKEZŐ: 9.30-KOR A TORNATEREMBEN

KÖZÖS MESEHALLGATÁS
ÉRDEKES TEVÉKENYSÉGEK

 • Morzsolás kézzel, vagy morzsolóval
 • Csutkavár építés
 • Kukorica darálás
 • Kukoricaliszt szitálása fateknőbe

ALKOTÁS

 • Kukoricacső kirakása kukorica szemekkel és krepp-papírral
 • Tetszőleges formák kirakása kukorica szemekből
 • Üvegmécses készítése
 • Színező

VERSENYEK, JÁTÉKOK:

 • Kukorica szállítás talicskával
 • Szemes kukorica hordása fateknőbe
 • Célba dobás csutkával
 • Egérkeresés a kukoricásban
 • Hamupipőke játék
 • Kukorica malac terelgetése

A programok ideje alatt természetesen nem maradhat el a pattogatott kukorica és a puliszka evés.

VENDÉG TÁNCOSOK BEMUTATÓJA

TÁNCHÁZ

Őszi kavalkád a Szigligeti Utcai Óvodában

Kedves Szülők!

Október 18-20. között kerül megrendezésre 3 napos ŐSZI KAVALKÁDUNK.

A program sikeres megvalósításához nélkülözhetetlen a TI segítségetek is. Kérünk Benneteket, hogy az alábbi termények, eszközök behozatalával, ill. kölcsön adásával támogassátok terveinket:

kukorica szár, csöves kukorica, kukorica csuhé, kukorica bajusz, mikro sütőben elkészíthető  pattogatni való kukorica, piros színű kukorica, sütőtök, dísztök, tökfaragáshoz nagyméretű tök, sárgaborsó, lencse, tökmag, napraforgó mag, gesztenye, dió, mogyoró, cserepes krizantém virág, szőlő, csipkebogyó, kökény, bébiételes üveg, kukorica dara, szilvalekvár, szalma, parafa dugó.

A nem romlandó felajánlásokat már holnaptól be lehet hozni az óvodába!

Segítségeteket előre is köszönjük!

Az óvoda dolgozói

Uszoda felújítás

Kedves Szülők, leendő óvodások!

Várhatóan ebben az évben felújításra kerül a Szigligeti Utcai Óvoda tanuszodája. A projektet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vízilabda Szövetség támogatja.

Célunk, hogy mindkét óvodánkba járó gyermekek, már úgy mehessenek iskolába, hogy már elsajátították az úszás alapjait.

KÖZLEMÉNY A 2016-2017. Nevelési Évre történő óvodai jelentkezésről

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti az érintett szülőket, hogy a 2016/2017-es nevelési évben az óvodai ellátást igénylő gyermekek nyilvántartásba vétele a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő valamennyi óvodába, továbbá a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő óvodába is azonos helyszínen és időpontban történik.
A jelentkezés ideje, helye:

2016. április 11. (hétfő) 8.00-18.00 óra,
2016. április 12. (kedd) 8.00-18.00 óra,
2016. április 13. (szerda) 8.00-18.00 óra

CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT KÖLYÖKSZIGET TERME
(Békéscsaba, Széchenyi u. 4.), Mezőmegyeren és Gerlán az óvoda épülete.
Az óvodai jelentkezéskor, beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a munkahelyhez legközelebbi körzeti óvoda választása esetén a munkáltatói igazolást, sajátos nevelési igényű gyermek jelentkezése esetén az óvoda kijelöléséről szóló szakértői véleményt.

Általános tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák vonatkozásában:

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Békéscsabán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2017. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2016/2017. nevelési év során (2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig) megkezdhesse.
Amennyiben a szülő a fenti időpontban nem él az óvodába jelentkezés lehetőségével, úgy választási lehetősége az adott évre vonatkozóan a szabad férőhellyel rendelkező óvodákra korlátozódik.

Akiknek kötelező az óvodai nevelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályos rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető, valamint a gyermek három éves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2016. május 25-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, nem kér felmentést, vagy külföldi tartózkodásáról nem nyilatkozik, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető.

A gyermeket az az óvoda köteles felvenni, amely óvodának életvitelszerűen a körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda), illetve életvitelszerűen a körzetében tartózkodik. Az óvodák a számukra előírt kötelező felvétel biztosításán túl jelentkező igényeket a szabad férőhelyek függvényében teljesíthetik. A felvételről, valamint az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt és legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapon értesíti a szülőt.
Ha a jelentkezők/regisztrálók száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
Az óvodavezető határozatának kézhezvételét követő 15 napon belül a szülő, amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz. A jegyzői határozat kézhezvételét követően a szülők a maguk által választott időpontban írathatják be gyermeküket az óvodába.

Jelentkezéskor a választott óvoda iránti igény regisztrálása, összegyűjtése, a szülők részletes tájékoztatása történik.
Az ÓVODAI REGISZTRÁCIÓS LAP 2016/2017. NEVELÉSI ÉVRE nyomtatványt a jelentkezés helyszínén lehet kitölteni, vagy letölthető www.bekescsaba.hu oldalról (csabai élet/oktatás/óvodák menüpont). Az előre kitöltött jelentkezési lapok leadása, a megfelelő okmányok ellenőrzése is a jelentkezésre megadott két napon, a Csabagyöngye Kulturális Központban történik.
Az összesített létszám ismeretében a fenntartó határoz az egyes óvodákban indítható csoportok számáról.
Az óvodai jogviszony a felvételről való döntési és az esetleges jogorvoslati eljárást követően 2016. május 9-10-én, az adott óvoda székhelyén megszervezett beiratkozással létesül.. Egy intézményen belül, a székhely-telephely óvodák közötti aránytalan jelentkezés esetén az érdekelt szülők bevonásával a választott óvodához közelebb lakó gyermeket kell felvenni.

A jelentkezés előtti időszakban az óvodák kérésre lehetőséget biztosítanak a szülők és gyermekek számára, hogy megismerkedhessenek az óvodapedagógusokkal, az óvodában folyó nevelőmunkával, az épülettel.
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának óvodái integrált nevelés ellátására a látásfogyatékosság kivételével kijelölhetők:
Hajnal**-Lenkey-Jázmin Utcai ÁMK (Békéscsaba, Lenkey u. 12.), Kertvárosi /2016. szeptember 1-jétől Békéscsabai Tündérkert/Óvoda*(Békéscsaba, Szegfű u. 87-89.), Kölcsey Utcai* és Ligeti Sori Óvoda (Békéscsaba, Kölcsey u. 15.), Lencsési Óvoda (Békéscsaba, Pásztor u. 91-93.), Mackó-Kuckó Óvoda*(Békéscsaba, Orosházi út 56-58.), Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1.), Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi* Óvoda (Békéscsaba, Szigligeti u. 3.), Penza Lakótelepi és Dr. Becsey Oszkár Utcai Óvoda (Békéscsaba, Penza ltp. 19.).

A nem önkormányzati fenntartású Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium, és Alapfokú Művészetoktatási Iskola (Békéscsaba, Szeberényi tér 2.) integrált nevelés ellátására – a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek számára – kijelölhető.

* szlovák nyelvű nemzetiségi nevelést is ellátó
** magyar nyelven roma kulturális nevelést ellátó

Az óvodák elérhetősége, az óvodai felvétel rendje, az óvodai körzetbeosztás, az óvodákról szóló ismertető, Békéscsaba város honlapján,a www.bekescsaba.hu.oldalon, a csabai élet/oktatás/óvodák menüpont alatt, valamint az óvodákban megtalálható. 2016 márciusában az óvodákban

Tájékoztató az életvitelszerű tartózkodás, mint a kötelező felvétel feltétele megállapításának új jogi eljárásrendjéről.
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Amennyiben ez nem teljesül, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
Amennyiben az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Amennyiben a látogatásra javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható.
Az óvodai jelentkezés ütemezése

 1. A fenntartó közzéteszi a helyben szokásos módon a jelentkezés módját a hozzá kapcsolódó időpontokkal (az óvodák bejárata, tv, rádió, újság, plakát, gyermekorvosi rendelők, bölcsődék, /www.bekescsaba.hu/csabai élet/oktatás/óvodák/).
 2. A jelentkezés lebonyolításában segítő óvodatitkárokkal a szokásos egyeztető értekezlet 2016. április 8-án délelőtt 10 órakor történik. (Helye/ Polgármesteri Hivatal, II. számú tárgyaló). Minden óvodatitkárt várunk.A jelentkezés ideje:
  2016. április 11. (hétfő) 8.00-18.00 óra,
  2016. április 12. (kedd) 8.00-18.00 óra,
  2016. április 13. (szerda) 8.00-18.00 óra

  A központi jelentkezés helye: Csabagyöngye Kulturális Központ Kölyökkuckó terme.
  A mezőmegyeri és a gerlai óvodába történő jelentkezés helyszíne az adott óvoda épülete.
  A szlovák óvodában – az intézmény szervezésében – is a helyszínen történik a jelentkezés.

 3. Az óvodavezetők nyilvántartásba veszik a gyerekeket.
 4. Az óvodavezetők 2016. április 14. csütörtök délután 14 óráig beküldik az összóvodai adatokat, a körzetek szerinti jelentkezés táblázatát, valamint a beíratott óvodakötelesek, illetve a körzetből be nem íratott óvodakötelesek névsorát.
 5. 2016. április 15-én 9 órától az óvodavezetők vezetői értekezleten koordinálják a feladatokat. (Helye/ Polgármesteri Hivatal, I. számú földszinti tárgyaló.)
 6. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az április 23-i ülésén a létszámok ismeretében határozatot hoz az indítható csoportok számáról.
 7. Az óvodavezetők 2016. április 28-án megkapják a közgyűlési határozatot, postázzák a jelentkezés elutasításáról, az átirányításokról szóló határozatokat a jelentkezési lapokkal együtt, valamint a jelentkezés elfogadásáról szóló leveleket, megjelölve a beiratkozás időpontját.
 8. Az óvodavezetők az óvodai beiratkozásokat 2016. május 9-10-én megszervezik.
 9. Felülbírálati kérelem esetén a jegyzői határozat kézhezvételét követően a szülők az óvoda nyitvatartási idejében bármelyik napon beírathatják gyermeküket.